Att sälja bildelar på nätet innebär mer än bara en bred kompetens inom bilmekanik. Vi tycker att Stefan Winterlen är intressant. Han är mycket erfaren inom e-handel och för Nordic eCommerce Forum avslöjar han sina bästa tips för att optimera logistiken inom e-handlare, något som är nyttigt både för de som precis ska till att etablera sig på marknaden och de som vill effektivisera en redan befintlig verksamhet. Vilken lösning som är bäst för att bäst hantera varuflödet i en e-handelsverksamhet varierar beroende på i vilket skede verksamheten befinner sig i, men inför en nyetablering kan man använda sig av prognoser. Tumregeln är att det är bättre att anpassa sig för ett för stort flöde än ett för litet.

Till en början kan en e-handelsverksamhet klara sig med enkla processer där varje order hanteras för sig, men när det börjar närma sig 50-100 olika ordrar per dag anser Winterlen att det är dags att börja tänka över processen. Når den dagliga summan över 500 ordrar är det mycket hög tid att utveckla processen.

Winterlens bästa tips för effektiv plockning är att:

Placera alla produkter på lagerplatser som är inlagda i systemet.

Se till att plocklistorna listar allt som ska plockas i gångordning.

Plocklistor ska vara en samling av ordrar från flera kunder.

Plockvagnarna anpassas för att hålla isär olika kundordrars varor.

Plock och pack är tydligt åtskilda.

Han rekommenderar även att de mest populära varorna placeras på snabbplockade platser samt att produkters förhållande till varandra på lagret ses över. För att förhindra felplock bör liknande produkter, exempelvis tröjor i samma färg men olika storlek, separeras. E-handlaren Top Formula har sedan 2004 betjänat över 100.000 kunder och har utvecklat och optimerat sina egna processer för sitt lager. Man konstaterar att alla lager ser och fungerar olika. Det är därför extra viktigt att vara lyhörd och skapa utrymme för att växa.