Det kan vara lockande att välja att inte försäkra sin bil fullt ut, men innan man väljer bort ett fullgott skydd bör alla tänkbara scenarion tas i beaktande. Smitningar från bilolyckor är i Sverige ovanliga, men i den händelse att något sådant skulle ske är det viktigt att vara medveten om hur det ligger till med sin bilförsäkring, säger Motorföraren. 23 000 smitningsärenden behandlades i Sverige under 2013, så även om risken är liten är den inte obefintlig.

Med en bil som är halvförsäkrad eller mindre blir det väldigt svårt, om inte omöjligt, för ägaren att få ut ersättning för skadorna. Bjarne Lindén är skadechef på Folksam och menar att smitningar är en jobbig sits att hamna i, speciellt om registreringsnummer saknas. Han uppmanar alla som hamnar i en smitningsolycka att anteckna registreringsnumret om möjligt, annars krävs en större insats från den drabbade själv för att styrka vad som hänt. Om mindre olyckor som stenskott skriver Bilglascentralen AB: "Att laga glas tar ca: 30 minuter och vi tar på oss självrisken, därav blir ditt besök helt kostnadsfritt. Att laga ditt stenskott ger dig också "guldstjärna i kanten" hos ditt försäkringsbolag eftersom det sparar både tid och pengar åt försäkringsbolaget."

Smitningsolyckor hanteras av Trafikförsäkringsföreningen, men utreds i första hand av den drabbades försäkringsbolag. Den drabbade måste själv bevisa att denne har blivit påkörd, något som är lättare sagt än gjort. Objektiva omständigheter som kan styrka uppgifterna, t.ex. vittnesuppgifter eller spår på platsen, måste finnas för att utredningen ska vara giltig.